پنل اس ام اس

پشتیبانی سایت

سئو سایت

طراحی سایت

فیس بوک ایران

فیس بوک ایران

فیس بوک قدیم ایران به خاطر منابع سرور و هزینه های سرور فعالا غیر فعال می باشد اما صفحات آن باز میشود و می توانید آن را اینجا مشاهده نمایید همچنین می توانید از فیس بوک جدید ما استفاده نموده و امکانات و سرعت بهتر را تجربه نمایید

کتاب گنج ظلسم شهر متروک

نویسنده : جواد صابر مختاری

داستان از یک مسافرت کوتاه اغاز می شود مسافرتی که آنها را تا اعماق خیال به پیش می برد و خیال را به واقعیت بدل می سازد ایده اولیه داستان از خوابی غریب می آید که نویسنده آن را می بیند سعی در آن است تا کتاب را در فیدی بو و سایر برنامه ها موجود نماییم با تشکر

کتاب گنج و طلسم

می نویسم اما نه برای نوشتن    می نویسم چون باید بنویسم

زندگی یعنی همین می نویسی و خط میزنی و بعد دوباره می نویسی هر چند نامفهوم چشمانت را می بندی بر هر چیز که تو را خوش نیایید واقعیت را بر حسب ذائقه خود دست خوش تغییر می کنی کور می شوی رنگ می بازی و به دنیای بی شعور ها قدم میگذاری شاید زمانی درمان شوی اما بعد فراموش می کنی آلودگی ها را و دوباره بیشعوری در تو طغیان می کند در گردابی که خود ساختی گم می شوی و آنگاه شاید آرزوی بس تاریک تورا فرا گیرد