شب یلدا
شب یلدا

بازم شب یلدا شد
هندونه مهیا شد

چون شب که رسید و ما
در جمع چه غوغا شد

در محفل ما یاران
حافظ چه معما شد

هر کس به نوبت خود
خواننده حافظ شد

تعبیر نمود هر کس
خنده ز همه سر شد

تا صبح همگی جمعند
ان شب چه مصفا شد

ان کس که تنها بود
تنها غزل خوان شد

هندانه نبود اما
جایش دوسه تا غم شد

***

شهر ابد یک شب
از خیش خرامان شد

#ارشان_صابرمختاری
@poemsecom