جدا سازی آب در خانه همانند زباله

پیشنهاد به دولت, بهینه سازی برق و اب
1

جدا سازی آب در خانه همانند زباله امروز داشتم فکر می کردم این همه می گن زباله ها رو جدا کنید چرا نمی گن اب جدا کنید (بهینه سازی آب )اره جدا سازی اب واسه همین به این فکر افتادم تا یه چتد خطی در باره جدا سازی آب در خانه همانند زباله بنویسم ما می […]

مرداد 3, 1395 اطلاعات بیشتر