شعر زرد جواد صابر مختاری (ارشان)

شعر زرد جواد صابر مختاری (ارشان)

#شعر - زرد خیالم امدُ رنگی دگر زد مرا دیوانه رنگی دگر کرد چونان مستان که گیجند ُ مبهوت (حیرانند و مبهوت) مرا مست نگاهی نازنین کرد حضورش دائما لبخند می زد و گرمایش جهانی گرم می کرد گل بلبل همه جمعند ُ مدهوش جهان با این فضا هم حال می کرد در این حال هوا بودیم ُ [...]

Read more...

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod