جدا سازی آب در خانه همانند زباله

بهینه سازی برق و اب, پیشنهاد به دولت
1

جدا سازی آب در خانه همانند زباله امروز داشتم فکر می کردم این همه می گن زباله ها رو جدا کنید چرا نمی گن اب جدا کنید (بهینه سازی آب )اره جدا سازی اب واسه همین به این فکر افتادم تا یه چتد خطی در باره جدا سازی آب در خانه همانند زباله بنویسم ما می […]

مرداد ۳, ۱۳۹۵ ادامه مطلب